วิธีสวดพระคาถาชินบัญชร

วิธีสวดพระคาถาชินบัญชร การเริ่มสวดภาวนา ให้หาวันดี คือ วันพฤหัสบดี เป็นวันเริ่มต้น โดย น้อมนำดอกไม้ ธูป เทียน ถวายบูชาคุณพระศรีรัตนตรัย และ ดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ ของ เจ้าประคุณสมเด็จฯ ถ้าที่วัดระฆังฯ ได้ ก็ยิ่งดี ถ้าไปไม่ได้ ก็ให้ระลึกถึงท่านหันหน้าไปทิศทางวัดระฆังฯ ก็ใช้ได้ เมื่อบูชาพระรัตนตรัย และ ดวงวิญญาณ ของเจ้าประคุณสมเด็จฯ แล้วจึงเริ่มต้นสวด โดย อ่านตามบทให้ได้ ๑ จบ ก็เป็นอันเสร็จพิธีเริ่มต้น

วิธีสวดพระคาถาชินบัญชร

จากนั้น ก็หมั่นท่องบ่อยๆ จนจำได้แม่นยำ ยิ่งคล่องก็ยิ่งดี

- ก่อนนอนทุกคืน สวดหนึ่งจบ นอนกลางคืนไม่สะดุ้งตกใจ หรือ หวาดผวา

- ตื่นเช้า จะทำน้ำมนต์ล้างหน้า ให้จุดธูปเทียนบูชา ว่าพระคาถาหนึ่งจบ นำน้ำไปล้างหน้ารดตัว จะมี กำลังใจ

- จะทำมาค้าขาย ระลึกถึงเจ้าประคุณสมเด็จฯ ทำน้ำมนต์ด้วยพระคาถานี้ นำไปพรมข้าวของ จะขายดี

- จะมีพระของสมเด็จฯ หรือไม่ก็ตาม สวดพระคาถานี้ก็เท่ากับมี พระสมเด็จฯ ของท่านเหมือนกัน

- เจ็บไข้ได้ป่วย ทำน้ำมนต์ด้วยพระคาถานี้ จะช่วยได้ไม่มากก็น้อย

- ถ้าจะเดินทางไปต่างถิ่น ก่อนจะไปให้สวดภาวนาเสียหนึ่งจบ ก่อนบ่ายหน้าไป จะปลอดภัย

- หมั่นภาวนาไว้จะมีสุคติภูมิ เป็นที่ตั้ง

- มีเหตุอันตราย จะทำให้แคล้วคลาดไป

- ใครคิดร้ายก็แพ้ภัย

เป็นของมีค่า นับประมาณมิได้ เป็นสมบัติอันอมตะ ที่เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน ใช้สวดภาวนา ป้องกันภัย นานาประการ

หมั่นสวดภาวนาเป็นอาจิณ จะได้สิ้นเวรกรรมที่ทำมา

อานิสงส์ชินบัญชร

ความศักดิ์สิทธิ์ ของพระคาถาชินบัญชร

 

สมเด็จโต พรหมรังสี

พระคาถาชินบัญชรนี้ เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก ตกทอดมา จากลังกา เจ้าประคุณ สมเด็จฯ ค้นพบในคัมภีร์โบราณ ได้ดัดแปลง แก้ไขแต่งเติม ให้ดีขึ้น เป็นเอกลักษณ์พิเศษ ได้เนื้อถ้อยกระทงความ สมบูรณ์ แปลออกมาแล้ว มีแต่สิ่งสิริมงคล แก่ผู้สวดภาวนา ทุกประการ

พระคาถานี้ เป็นการอัญเชิญ พระพุทธานุภาพ แห่ง พระบรมศาสดา สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า และพระพุทธเจ้า ที่ได้เคยมาตรัสรู้ก่อนหน้านั้น จากนั้นเป็นการอัญเชิญ พระอรหันต์ ขีณาสพ อันสำเร็จคุณธรรมวิเศษ แต่ละองค์ไม่เหมือนกัน

นอกนั้น ยังอัญเชิญพระสูตรต่างๆ อันโบราณาจารย์เจ้า ถือว่า เป็นพระพุทธมนต์อันวิเศษ แต่ละสูตรมารวมกัน สอดคล้องเป็น กำแพงแก้วคุ้มกัน ตั้งแต่กระหม่อมจอมขวัญ ของผู้ภาวนา พระคาถา ลงมาจนล้อมรอบตัว

จนกระทั่ง หาช่องโหว่ให้อันตรายสอดแทรกเข้ามามิได้

อานุภาพพระคาถาชินบัญชร

ผู้ใดได้สวดภาวนา พระคาถาชินบัญชรนี้ เป็นประจำอยู่สม่ำเสมอ จะทำให้

- เกิดความสิริมงคลสมบูรณ์พูนผล

- ศัตรูหมู่พาลไม่กล้ากล้ำกราย

- ไปทางใดย่อมเกิดเมตตามหานิยม

- เกิดลาภผลพูนทวี

- ขจัดภัยจากภูตผีปีศาจ

- ตลอดจนคุณไสย ต่างๆ

- ทำน้ำมนต์รดแก้สรรพโรคภัย

- เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต มีคุณ ตามแต่จะปรารถนา

ดังคำโบราณว่า

" ฝอยท่วมหลังช้าง"

จะเดินทางไปที่ใด ๆ สวด ๑๐ จบ แล้ว อธิษฐาน จะสำเร็จสมดังใจ